Pàgina de balls Pàgina Principal

BACKWARDS
(454)
Veure en format Pdf


Hit Counter

BACKWARDS
Temps: 32 Parets: 4
Nivell: Easy Intermediate
Coreògraf: Rachael McEnaney & Countryvive (Abril 2014)
Música: Backwards – Rascal Flatts (aprox. 3.46 min) aprox. 123bpm
Traducció: Núria Castan

Intro: El ball té una introducció llarga i lenta, i comença aproximadament al segon 0.43 després que cantin “When you play a country song backwards”. El temps 1 és la paraula “House”.

Notes: El tag es troba a la 7a paret. Es comença la 7a paret mirant a les 6.00, es balla fins al temps 4& del ball i després s’afegeix el tag que es troba explicat al final.

Hi ha un final de ball per quan acaben de cantar. Et recomanem que baixeu la música en aquest punt.

[1-8] R stomp, L sailor stomp, R behind, L side, Stomp fwd R-L (or leg slaps), R shuffle
1-2&3 Piquem amb el peu dret a la dreta (stomp) (1), creuem peu esquerre per darrere  del dret (2), pas peu dret al costat de l'esquerre (&), stomp amb el peu esquerre a l’esquerra (3) 12.00
4& Creuar peu dret per darrere l’esquerre (4), pas peu esquerre a l’esquerra (&), 12.00
5-6 Stomp amb el peu dret endavant (5) (opció: com a (&) podem afegir un flick amb el peu esquerre per darrere del dret mentre el piquem amb la mà dreta), stomp esquerre endavant (6) (opció: com a (&) podem afegir un hitch amb el genoll dret picant amb la mà esquerra) 12.00
7&8 Pas peu dret davant (7), pas peu esquerre al costat del dret (&), pas peu dret davant (8) 12.00

[9-16] Fwd L, 1⁄2 pivot R, big step L, touch R, R side, L behind, R ball, L cross, R side, L heel
1-2 Pas peu esquerre endavant (1), pivotem 1⁄2 volta a la dreta (2) 6.00
3-4 Pas llarg peu esquerre a l’esquerra (3), toc amb la punta del peu dret al costat del peu esquerre (4) 6.00
5-6 Pas peu dret a la dreta (5), creuar peu esquerre per darrere del dret (6) 6.00
&7&8 Pas peu dret a la dreta (&), creuar peu esquerre per davant del dret (7), pas peu dret a la dreta (&), toc amb el taló esquerre cap a la diagonal esquerra (8) (cos mirant a la diagonal esquerra) 4.30

[17-24] R & L heel switch with option to hold or double heel, R&L heel switch, L  ball, R rock fwd
&1-2 Ens mantenim mirant la diagonal esquerra i fem un pas amb el peu esquerre al costat del dret (&), toc amb el taló dret davant (1), toc amb el taló dret davant o pausa (2) 4.30
&3-4 Comencem a girar 1/8 de volta a l’esquerra mentre fem un pas amb el peu dret al costat de l'esquerre (&), toc amb el taló esquerre endavant (3), toc amb el taló esquerre endavant o pausa (4) 4.30
&5&6 Acabem de girar 1/8 de volta a l’esquerra: pas peu esquerre al costat del dret  (&), toc amb el taló dret endavant (5), pas peu dret al costat de l’esquerre (&), toc amb  el taló esquerre endavant (6) 3.00
&7-8 Pas peu esquerre al costat del dret (&), rock peu dret endavant (7), tornem el pes al peu esquerre (8) 3.00

[25-32] Charleston back, R coaster step, L shuffle
1-2-3-4 Pas peu dret enrere (1), toc amb la punta esquerra enrere (2), pas peu esquerre endavant (3), toc (o puntada de peu) amb el peu dret endavant (4) 3.00
5&6 Pas peu dret enrere (5), pas peu esquerre al costat del dret (&), pas peu dret endavant (6) 3.00
7&8 Pas peu esquerre endavant (7), pas peu dret al costat de l’esquerre (&) pas peu esquerre endavant (8) 3.00

Tornem a començar

TAG: La paret 7 comença mirant a les 6.00 – Fem els primers 4& temps del ball (R stomp, L sailor stomp, R behind, L side) i després fem el següent TAG:

Pas peu dret endavant (1), pivotem 1⁄2 volta a l’esquerra (2), pausa de 2 temps (3,4),  després fem shimmy amb les espatlles durant 4 temps (o fes un pas amb el peu dret a la dreta i mou les cames ràpidament alternant dreta-esquerra durant 4 temps mentre pugeu les mans de la cintura fins a sobre el cap) (5,6,7,8) Després tornem a començar el ball mirant a les 12.00.

FINAL: La 10a paret comença mirant les 6.00 – Els primers 8 temps son a velocitat normal i pels següents 8 temps la velocitat disminueix. Després de fer un toc amb el taló esquerre a la diagonal al temps 8 hauries d’estar mirant les 12.00. Fem un pas al lloc amb el peu esquerre (&), creuem el peu dret per darrere l’esquerre i desenrosquem una volta sencera lentament fins arribar a la paret frontal.