Pàgina dels balls

DON'T ASK
(443)
Veure en format Pdf


Hit Counter


Don't Ask
Temps: 32 Parets: 4 Nivell: Improver/Iniciats
Coreògrafa: Gaye Teather (UK)
Música: Don’t Ask Me About A Woman per Easton Corbin
Intro: 32 temps. El ball gira en direcció CCW
Traducció: Rafel Corbí (Novembre 2014)

Side Left. Together. Forward. Brush. Rocking chair
1–2 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre
3–4 Pas peu esquerre endavant, freguem el peu dret endavant (brush)
5–6 Rock endavant sobre el peu dret, recuperem el pes sobre l'esquerre
7–8 Rock enrere sobre el peu dret, recuperem sobre l'esquerre


Step. Pivot quarter turn Left. Weave quarter turn Left. Step. Pivot half turn Left
9-10 Pas endavant amb el peu dret, pivotem 1/4 de volta a l'esquerra
11–12 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
13–14 Creuem el peu dret per darrera de l'esquerre, 1/4 de volta a l'esquerra i pas peu esquerre endavant
15-16 Pas endavant amb el peu dret, pivotem 1/2 volta a l'esquerra (12:00)


Forward rock. Half turn Right. Hold. Step. Pivot half turn Right. Step. Hold
17-18 Rock endavant sobre el peu dret, recuperem sobre el peu esquerre
19–20 1/2 volta a la dreta amb pas endavant amb el peu dret, pausa
21–22 Pas endavant peu esquerre, pivotem 1/2 volta a la dreta
23–24 Pas endavant peu esquerre, pausa (12:00)


Sweep/cross. Back. Back. Cross. Back. Quarter turn Left. Cross. Hold
25-26 Portem el peu dret del darrera endavant i creuant per davant l'esquerre (Sweep), pas enrere amb el peu esquerre
27–28 Pas enrere amb el peu dret, creuem el peu esquerre per davant del dret
29–30 Pas peu dret enrere, 1/4 de volta a l'esquerra fent un pas a l'esquerra amb el peu esquerre (9:00)
31–32 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pausa


Repetim