Pàgina dels balls

  GIVE ME LOVE
(447)
Veure en format Pdf


Hit Counter

GIVE ME LOVE

Temps: 32 Parets: 4
Nivell: Iniciats/Improver
Coreògraf: Adrian Churm (Juny 2013)
Música: Paul Bailey – Can’t Give Me Love
Traducció: Rafel Corbí
 

Sec 1: Walk forward kick, walk back, sweep
1 – 4 Pas endavant amb peu dret, esquerre, dret i puntada amb el peu esquerre endavant
5 – 8 Passos enrere peu esquerre, dret i esquerre, portem el peu dret de davant al darrera de l’esquerre en semi-cercle (sweep) 12:00

Sec 2: Weave Left, touch forward to left diagonal weave ¼ turn right, kick
1 – 4 Pas peu dret per darrera de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret per davant de l’esquerre, toquem amb la punta del peu esquerre endavant
i en diagonal (11:00)
5 – 8 Pas peu esquerre per darrera del dret, pas peu dret a la dreta començant a girar ¼ de volta a la dreta, completant el gir fem pas endavant amb el peu esquerre, puntada (kick) peu dret endavant (3:00)

Sec 3: Slow coaster step, brush, slow lock, lock step or shuffle forward.
1 – 4 Pas peu dret enrere, esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant, brush (amb la planta freguem el terra) amb el peu esquerre endavant.
5 – 6 Pas amb el peu esquerre endavant, pas peu dret per darrera de l’esquerre (lock)
7&8 Pas peu esquerre endavant, lock peu dret per darrera l’esquerre, pas peu esquerre endavant  (o shuffle endavant) 3:00

Sec 4: ½ pivot turn right, shuffle forward, Large step forward, swivel right heel, toe, heel, in
1 – 2 Pas peu dret endavant, pivotem ½ volta a l’esquerra (pes sobre el peu esquerre)
3&4 Pas peu dret endavant, esquerre al costat del dret, pas peu esquerre endavant
5 – 8 Pas llarg amb el peu esquerre endavant, acostem el taló dret vers el taló esquerre (swivel), swivel punta peu dret cap al taló esquerre, swivel taló dret cap al taló esquerre (pes sobre el peu esquerre) 9:00

REPETIM