Pàgina dels balls

  MAMA LOO
(448)
Veure en format Pdf


Hit Counter

MAMA LOO

Temps: 32 Parets: 4
Nivell: Debutants/Beginner
Coreògraf: Maria Maag (August 2013)
Música: Mama Loo per Harry, Chris & Die Ohrwurmer
Traducció: Rafel Corbí (2014)
Intro: 80 temps des del primer beat

1 – 8 Rumba R and fw. hold, rocking chair
1-2 Pas peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret 12:00
3-4 Pas peu dret endavant, pausa
5-6 Rock endavant amb el peu esquerre, recuperem sobre el dret
7-8 Rock enrere amb el peu esquerre, recuperem sobre el dret

9 – 16 Step ¼ R cross, hold, vine R cross
1–2 Pas endavant amb peu esquerre, girem ¼ de volta a la dreta 03:00
3-4 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pausa
5-6 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrera del dret
7-8 Pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret

17 – 24 Stomp R swivel R heel R + L, kick R, behind side cross, hold
1-2 Cop de peu al terra (stomp) peu dret a la dreta, obrim (swivel) taló dret a la dreta
3-4 Swivel taló dret a l’esquerra, puntada (kick) peu dret en diagonal a la dreta
5-6 Creuem el peu dret per darrere l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
7-8 Creuem el peu dret per davant de l’esquerre, pausa

25 – 32 Step L kick R, step R kick L, rumba L and fw
1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra, kick en diagonal a l’esquerra amb el peu dret
3-4 Pas peu dret a la dreta, kick en diagonal a la dreta amb el peu esquerre
5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre endavant, pausa 03:00

Acabament: Paret 14, després de 22 temps (6:00)
Creuem el peu dret per davant de l’esquerre i fem ½ volta a l’esquerra fent pas amb el peu dret