Pàgina de balls Pàgina Principal

  RAGGLE TAGGLE GYPSY O
(451)
Veure en format Pdf


Hit Counter

RAGGLE TAGGLE GYPSY O

Temps: 32 Parets: 4 Nivell: High Improver/Iniciats Alt
Coreògraf: Maggie Gallagher (Abril 2014)
Música: Raggle Taggle Gypsy - Derek Ryan
Intro: Comencem a les vocals

S1: HEEL & HEEL & RUMBA BOX, R COASTER
1&2& Toc taló dret endavant, peu dret al costat de l'esquerre, toc taló esquerre endavant, pas peu esquerre al costat del dret
3&4& Pas peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret, pas peu dreet endavant, toc esquerre al costat del dret
5&6 Pas peu esquerre a l'esquerra, dret al costat de l'esquerre, pas enrere amb peu esquerre
7&8 Pas enrere amb peu dret, esquerre al costat del dret, pas endavant amb peu dret

S2: WALK CLAP x 2, MAMBO ½ TURN, R LOCK STEP L LOCK STEP TOUCH
1&2& Pas endavant peu esquerre, Clap, pas endavant peu dret, Clap
3&4 Rock endavant amb peu esquerre, recuperem sobre el dret, ½ volta a l'esquerra fent pas endavant amb el peu esquerre 6:00
5&6 Pas endavant peu dret, Lock esquerre per darrera del dret, pas endavant peu dret
&7&8 Pas endavant peu esquerre, Lock dret darrere l'esquerre, pas peu esquerre endavant, toc dret al costat de l'esquerre

S3: & CROSS, ¼, STEP TURN STEP, R SHUFFLE, L SHUFFLE
&1-2 Pas peu dret lleugerament cap a la dreta, creuem peu esquerre per davant del dret, ¼ de volta a la dreta i pas endavant amb peu dret
3&4 Pas endavant peu esquerre, pivotem ½ volta a la dreta, pas endavant peu esquerre 3:00
(*Restart Parets 1, 3 i 5)
5&6 Pas endavant peu dret, esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret
7&8 Pas endavant peu esquerre, dret al costat de l'esquerre, pas endavant peu esquerre
(Opció temps 7&8: Triple volta complerta a la dreta i movent-nos endavant)

S4: FWD ROCK SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK CROSS SIDE, BEHIND STOMP, STOMP HITCH
1&2& Rock endavant peu dret, Recuperem sobre l'esquerre, Rock peu dret a la dreta, Recuperem sobre l'esquerre
3&4 Creuem el peu dret darrere l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre
5&6& Rock peu esquerre a l'esquerra, Recuperem sobre el peu dret, Creuem l'esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
7&8& Creuem l'esquerre per darrere del dret, Stomp peu dret a la dreta, Stomp peu esquerre al costat del dret, aixequem una mica el genoll dret (Little hitch)

RESTART: Després de 20 temps paret 1 (3:00), paret 3 (9:00), paret 5 (3:00)

FINAL: Després del temps 15& (lock step amb l'esquerre), girem ½ volta a la dreta i stomp endavant amb peu dret (12:00)