Pàgina de balls Pàgina Principal

SAY GERONIMO
(453)
Veure en format Pdf


Hit Counter

SAY GERONIMO

Temps: 64 Parets: 2
Nivell: Intermediate
Coreògraf: Ria Vos
Música: Geronimo – Sheppard (2014)
Traducció: Núria Castan
Intro: 16 temps

 Kick & Side Point, Up/Down (with R Shoulder Push) 1⁄4 L, 1⁄4 L Point, Cross, Point
1&2 Puntada amb el peu dret endavant (kick), pas dret costat peu esquerre, toc amb la punta esquerra al costat (baixem una mica el cos i movem l'espatlla esquerra endavant)
3-4 Push amb l'espatlla dreta endavant (cos girat cap a la diagonal esquerra), tornem l'espatlla dreta a lloc i baixem una mica el cos
5-6 Fem un pas endavant amb el peu esquerre girant 1⁄4 de volta a l’esquerra, marquem la punta del peu dret a la dreta girant 1⁄4 volta a l’esquerra
7-8 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, toc amb la punta del peu esquerre a l'esquerra

Kick & Back Point, Down/Up (with R Shoulder Pull) Recover, 1⁄2 R, 1⁄2 R, 1⁄4 R Chasse
1&2 Puntada amb el peu esquerre endavant, pas peu esquerre al costat dret, toc amb la punta dreta enrere
3-4 Rock enrere amb el peu dret (push espatlla dreta enrere), tornem el pes sobre el peu esquerre i tornem l'espatlla endavant
5-6 Girem 1⁄2 volta a la dreta fent un pas endavant amb el peu dret, girem 1⁄2 volta a la dreta fent un pas amb el peu esquerre enrere
7&8 Girem 1⁄4 de volta a la dreta fent un pas amb el peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta

Cross Rock, 1⁄4 L, 1⁄4 L, Behind, 1⁄4 R, Step Pivot 1⁄2 R
1-2 Rock amb el peu esquerre per davant del dret, tornem el pes sobre el peu dret
3-4 Girem 1⁄4 de volta a l’esquerra fent un pas amb el peu esquerre endavant, girem 1⁄4 de volta a l’esquerra fent un pas amb el peu dret a la dreta
5-6 Pas peu esquerre per darrere del dret, girem 1⁄4 de volta a la dreta fent un pas endavant amb el peu dret
7-8 Pas peu esquerre endavant, girem 1⁄2 volta a la dreta pivotant

Step Fwd, Hold, & Step Fwd, Scuff, R Jazzbox
1-2 Pas peu esquerre endavant, pausa
&3-4 Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre, pas peu esquerre endavant, scuff amb el peu dret al costat de l'esquerre
5-6 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre enrere
7-8 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre endavant (una mica creuat per davant del peu dret) *Restart

Side, Hold, & Side Point, 1⁄4 R Hook, R Shuffle Fwd, Step Pivot 1⁄2 R
1-2 Pas peu dret a la dreta, pausa
&3-4 Pas peu esquerre al costat del dret, toc amb la punta dreta a la dreta, girem 1⁄4 de volta a la dreta fent un hook amb el peu dret per davant de l'esquerre
5&6 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
7-8 Pas peu esquerre endavant, girem 1⁄2 volta a la dreta pivotant

Toe Strut Fwd, Full Turn L, Step Fwd, Hold & Step Fwd, Scuff
1-2 Toc amb la punta esquerra endavant, baixem el taló esquerre
3-4 Girem 1⁄2 volta a l’esquerra fent un pas amb el peu dret enrere, girem 1⁄2 volta a l’esquerra fent un pas endavant amb el peu esquerre (opció:caminar endavant peu dret-peu esquerre)
5-6 Pas peu dret endavant, pausa
&7-8 Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret, pas endavant amb el peu dret, scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret

Cross, Back, Back, Cross, Back, 1⁄2 R, Step Pivot 1⁄4 R
1-2 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere (una mica cap a la diagonal dreta)
3-4 Pas peu esquerre enrere (una mica cap a la diagonal esquerra), creuem el peu dret per davant del peu esquerre
5-6 Pas peu esquerre enrere, girem 1⁄2 volta a la dreta fent un pas endavant amb el peu dret
7-8 Pas peu esquerre endavant, girem 1⁄4 de volta a la dreta pivotant

Cross, Hold, & Cross, Diagonal Kick, Behind, Hold, & Cross, Side
1-2 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pausa
&3-4 Pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret, puntada endavant amb el peu dret cap a la diagonal dreta
5-6 Pas peu dret per darrere del peu esquerre, pausa
&7-8 Pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra

Tornem a començar.

Restart: Després dels 32 temps a la 2a paret (6:00)

Tag: Després de la paret 6 (6:00)
1-4 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, fem un sweep amb el peu esquerre de darrere a davant, creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
5-8 Pas peu esquerre per darrere del dret, fem un sweep amb el peu dret de davant a darrere, pas peu dret per darrere de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra.

Tornem a començar el ball.